مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:تقدیری بشرویه
پست الکترونیک:ataghdiri@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادیان و مذاهب

زندگی نامه

در سال 1363 به حوزه علمیه ولیعصر (عج) شهرستان خوانسار وارد شدم و علوم مقدماتی را در نزد ابوی مرحوم حضرت آیت الله شیخ هاشم تقدیری سبزواری (ره) تلمذ نمودم. سطح فقه و اصول را در نزد اساتید بزرگوار حضرت حجة السلام  والمسلمین نیازی خرم آبادی، حجة السلام  و المسلمین رفیعان نیشابوری و دیگراستادان آن حوزه استفاده نمودم. در سال 1369 برای تکمیل دروس حوزه به شهر قم عزیمت نمودم و سطوح عالی رسائل و مکاسب و کفایه را در محضر حضرات اساتید حجة الاسلام موسوی تهرانى، مرحوم آیة الله پایانی (ره)، مرحوم آیة الله صالحی مازندرانی (ره) و دروس خارج حوزه را در محضرحضرات اساتید آیة الله وحید خراسانى، آیة الله شیخ جواد تبریزى، آیةالله جوادی آملی و دیگر بزرگواران بسیاری بهره بردم. در حین تحصیل به جهت علاقه وافربه تربیت نسل جوان در مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان از محضر استاد هنرمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین راستگو؛ شیوه های مهارتی تربیتی و پرورشی را آموختم که تا کنون ازسرمایه های علمی آن مرکز در راه تبلیغ و تربیت نسل جوان بسیار بهره مند شده ام وهمچنین به عضویت گروه پژوهش کودک و نوجوان صدا وسیمای قم و دوره های نقد ادبی حوزه از محضر استادان حجة الاسلام  والمسلمین جواد محدثی و دهنوی درراه خدمت به فرهنگ علمی جامعه از شیوه های نگارش و ویرایش استفاده کردم. وپس از مدتی کوتاه به مؤسسه فرهنگی دار الحدیث توفیق تحقیق و مصدریابی یافتم و چندین سال از علوم حدیث و معارف اهل بیت هم در راه رشد فکری خویش از آن مؤسسه فرهنگی بهره ها بردم. ازتوفیقات بنده در راه خدمت به معارف اهل بیت علهیم السلام، ورود به مؤسسه مذاهب اسلامی جهت شرکت در دوره های آموزشی وتخصصی مذاهب اسلامی بوده است. ودرتبلیغ و اطلاع رسانی به ویژه در مناطق اهل سنت و مرزی واجرای برنامۀ کلاسی و اردویی ونویسندگی در خدمت بوده ام.